Wiadomosci   Powrót

Nowe rozwiązania są tu

25.07.2019

Dominujący park manewrowy w Bułgarii składa się z moralnie przestarzałych lokomotyw rumuńskich i niemieckich. Chociaż większość części naprawczej naszego zakładu specjalizuje się w ich konserwacji, widzimy koniec serii 52 i 55. Mają one moralnie przestarzałe koncepcje techniczne od początku ubiegłego wieku, a jakość lokomotyw, zbudowanych w Rumunii, jest kompromisowa. Zaopatrywanie częściami zamiennymi staje się coraz trudniejsze i droższe, co zmusza nas dostarczać części nawet z Indii i Chin.

Właśnie dlatego, biorąc pod uwagę ślad energetyczny i ekologiczny starych lokomotyw, od 20 lat opracowujemy nowe rozwiązania dla manewrów przemysłowych. Rozwijamy naszą działalność w trzech kierunkach – produkcja nowych spalinowozów, produkcja nowych lokomotyw akumulatorowych oraz modernizacja lokomotyw serii 52 i 55.

Jeśli chodzi o zupełnie nowe spalinowozy, nasze modele MDD4 i MDD5 zastępują znane w naszym kraju serie 52 i 55. Jednocześnie oferujemy różnego zakresu modernizacje istniejących lokomotyw, montaż sprężarek śrubowych, pełną remotoryzację i wiele więcej. Szczególnie interesująca jest opcja zastąpienia przestarzałego silnika wysokoprężnego lokomotyw serii 52.


© 2023 Express Service       All rights Reserved!