Специални ЖП возила


Можем да изпълняваме специфични задания – като производството на малки серии специализирани вагони, ПЖПС за поддържане на ЖП и други. Ние сме малък производител на ЖП возила и сме по-гъвкави от европейските ни колеги при изпълнението на малки специализирани поръчки.

 


© 2024 Express Service       All rights Reserved!