Ремонт на Локомотиви


Експрес Сервиз е първият и в момента единствен завод за ремонт на локомотиви в България. Разполагаме с необходимото технологично оборудване, стендове, екипировка, металорежещи машини и специализирани работилници за ремонт на електрически и дизелови локомотиви.

Можем да извършваме ремонти на локомотиви серии 06, 07, 40, 46, 51, 52, 55, 86, 87, 92 и други, както и на пътническите ЕМВ и ДМВ. В локомотивния завод разполагаме с уникално за България оборудване – шлайф на големи колянови валове, вакуумна сушилня, хидравлична преса, ЦПУ металообработващи машини и други специализирани машини и съоръжения за ремонт на локомотиви.

В завода са обособени отделения за ремонт на дизелови двигатели, ХПК, големи и малки електрически машини, ремонт на тягови електродвигатели, ремонт на спирачно и пневматично оборудване, ремонт на покривно оборудване, диагностика и ремонт на електронно оборудване, ремонт на талиги и колоосни редуктори, подмяна на моноблокови колела и бандажни гривни, ремонт на въздушни компресори, ремонт на хидравлични системи и компоненти.

В завода са наети най-добрите в България специалисти по ремонт на локомотиви – специализирани в области като електротехника и електроника, пневматика, дизелови двигатели, хидравлика, ходова част и задвижване на локомотива, хидропредавателни кутии.

Разполагаме с най-често използваните в ремонта резервни части и се стремим да извършваме ремонтите максимално бързо.


© 2024 Express Service       All rights Reserved!